TESY: FRÅGOR OM DJUREN I NATUREN?

Måsungen

I mitten av juni börjar de dagliga telefonsamtalen om måsungarna i centrum komma till Djurhemmet. Dessa till att börja med ljusgrå, med svarta prickar smyckade dunungarna har man ibland trott vara pingviner. I städerna häckar måsarna uppe på stora byggnaders flata tak och i rännor. Då sommarsolen värmer taken brännheta, lämnar ungarna boet och faller så småningom ner på trottoarer och innergårdar.

Honorna försvarar sina ungar genom blodisande skrik och genom att göra skenattacker. De kan också bomba med sin avföring människor och hundar som närmar sig ungarna. Ungarna matas endast ett par gånger om dygnet. Övrig tid spatserar ungarna på gatorna och undersöker omgivningen. Då de blivit flygkunniga följer de med sina föräldrar för att söka mat.

Alla fåglar och fågelbon är fredade från början av maj till slutet av juli. Djurhemmets personal kan inte ”rädda” måsungar som sköts av sina föräldrar. Ifall någon unge är på ett för den farligt ställe kan man flytta den några tiotals meter till en tryggare miljö. När man flyttar på en unge måste man se till att honan ser var ungen finns. Man kan skydda sig mot avföringsbomber t.ex. med ett paraply.

De vilda djurens livsutrymmen blir hela tiden mindre. Därför har också måsarna börjat söka sig närmare bebyggelsen. En annan stor orsak till att måsarna har flyttat ända in i centrum är också det att städerna alltid erbjuder mat och skydd. Ett bo högt uppe på taket till en affärslokal är skyddat mot rovdjur.

Text Heidi Leyser-Kopra
Bild Hanna Laaksonen
(fritt översatt Britt-Marie Juup)

Turun Eläinsuojeluyhdistys ry (Tesy) puh. 0400 213 436, C/O Turun kaupungin eläinhoitola, Vanha Tampereentie 229, 20380 Turku