Turun Eläinsuojeluyhdistys - Åbo Djurskyddsförening ry, sääntömuutos 2018

Patentti- ja rekisterihallitus on 4.6.2018 pyytänyt muutoksia Turun Eläinsuojeluyhdistyksen 29.3.2018 kokouksessa hyväksymiin uusiin sääntöihin. Muutospyynnöt ovat seuraavat:

5§ Jäsenyydestä eroaminen ja erottaminen

Yhdistyksen kokouksessa hyväksytty tekstimuoto: Yhdistyksestä voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkrijaan merkittäväksi.

PRH:n ehdotus tekstimuodoksi, muutos kursivoitu: Yhdistyksestä voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

PRH:n perustelu muutospyynnölle: Yhdistyslaki 13§: Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle.

Johtokunnan ehdotus yhdistyksen kokoukselle: PRH:n ehdotus tekstimuodoksi hyväksytään sellaisenaan.

10§ Yhdistyksen kokoukset ja koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukesssa hyväksytty tekstimuoto: Yhdistyksen kokouksista on vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta tiedotettava jäsenille kirjallisesti tai soveltuvalla tiedotusvälineellä.

PRH:n ehdotus tekstimuodoksi, muutos kursivoitu: Yhdistyksen kokouksista on vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta tiedotettava jäsenille kirjallisesti (kirje tai sähköposti) tai yhdistyksen verkkosivuilla/Facebookissa.

PRH:n perustelu muutospyynnölle: Yhdistyslaki 8§ - kokouskutsutapa tulee olla säännöissä. Sääntömääräystä tulee tarkentaa esimerkiksi näin.

Johtokunnan ehdotus yhdistyksen kokoukselle: Yhdistyksen kokouksista on vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta tiedotettava jäsenille kirjallisesti (kirje tai sähköposti) tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai yhdistyksen verkkosivuilla.